Positie:
Lid Stichtingsbestuur (aandachtsgebied zorg, facilitaire zaken en ondersteuning financiën)
E-mail verzenden
(optioneel)