Ontstaan van ouderinitiatief GOED wonen Oisterwijk

Aanleiding

Voor het ontstaan van GOED wonen gaan we enkele jaren terug in de tijd, toen er in de krant melding gemaakt werd over het ontwikkelen van het terrein van de leerfabriek (KVL). Eind 2006 werd duidelijk dat het terrein aan de Almystraat, waar nog gebouwen van de leerfabriek stonden, in aanmerking kwam voor woningbouw. Er werd zelfs gedacht aan 550 woningen. Als er zo veel woningen gebouwd gaan worden, dan moet het toch mogelijk zijn dat er ook woonruimte is voor onze speciale doelgroep, nl. jongeren die willen wonen in Oisterwijk en afhankelijk zijn van begeleiding bij het wonen.

Met deze vraag hebben Willy en Toine van de Roer toen de gemeente Oisterwijk aangeschreven.

 

Contacten

Na een gesprek met o.a. wethouder Van Hezik en directeur Hulsbosch van Woningbouwvereniging Stromenland werd duidelijk dat men positief stond tegenover dit ouderinitiatief. Dat gaf moed om door te gaan en in samenwerking met MEE-regio Tilburg zijn ouders benaderd die iets soortgelijks wilden voor hun kind (jongvolwassene). MEE-regioTilburg leverde een belangrijke bijdrage aan ons ouderinitiatief, door de ondersteuning en begeleiding van een toegewezen consulent wonen.

Er werd een eerste kennismakings-/informatieavond in juni 2007 gehouden. Na deze eerste avond zijn er nog vele gevolgd, werkend vanuit een door MEE ontwikkeld stappenplan. 
 

Uitgangspunten

Met ondersteuning van MEE zijn we gezamenlijk gekomen tot een formulering van onze uitgangspunten. Binnen het woonproject hebben we zeer bewust gekozen voor een zogenaamde verticale opbouw. Dit houdt in dat bewoners met uiteenlopende beperkingen en zorgvragen tot de doelgroep behoren. Ons wooninitiatief wil ruimte geven aan jongvolwassenen die elkaar op diverse manieren aanvullen en aanvoelen.

 

Naam

Sinds juli 2009 zijn we een officiële vereniging met statuten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam GOED wonen Oisterwijk. Het bijzondere van deze naam is dat de letters GOED staan voor Gezamenlijk Onder Een Dak.

 

Willy van de Roer
voorzitter vereniging vanaf oprichting tot 2014