Positie:
Lid Stichtingsbestuur (aandachtsgebied zorg en regelgeving)